visie

Karakter
Wij ontwerpen gebouwen die van betekenis zijn voor hun omgeving. Aan de ene kant zoeken we naar manieren om een gebouw op een logische manier te laten aansluiten bij zijn fysieke context; hoe geven we karakter aan een gebouw dat het zich tegelijkertijd onderscheidt maar niet vervreemd van alles wat zich daaromheen afspeelt? Aan de andere kant houden we ons bezig met de manier waarop een gebouw betekenis krijgt voor de mensen die het gebruiken om te werken, te wonen, af te spreken of als punt van herkenning gaan gebruiken in een veranderd landschap.

Moed
De waarde van een gebouw en zijn omgeving staan centraal in onze ontwerpen. Trends noch stijlen zijn daarop van invloed, net zoals we het gebruikelijke vocabulaire en abstracte vergezichten laten voor wat ze zijn. Er is namelijk meer voor nodig dan abstracte bespiegelingen en goede wil om een gebouw van meerwaarde te laten zijn; met energie en overtuiging appelleren we aan de moed van alle betrokkenen om het gebouw beter te maken. Op zo’n manier dat het gebouw voor iedereen te begrijpen is, dat iedereen eraan kan aflezen waarom het bestaat.

100 jaar
Wij zijn op een gezonde manier gek van ons werk, van ons vak. Omdat architectuur van en voor alle tijden is. Omdat het ons de kans biedt langs alle kanten het DNA te verkennen van ontwerpen die een plek hebben veroverd in het collectief geheugen. Van gebouwen en constructies die zijn uitgegroeid tot archetypen, met manieren van detaillering die uitblinken in artisticiteit, gelaagdheid en ambachtelijkheid. We zien het als onze verantwoordelijkheid om met onze ontwerpen deze archetypen te interpreteren en opnieuw vorm te geven. Om gebouwen te maken die er over honderd jaar nog staan en de kans hebben gekregen om mooi oud te worden.

Verhalen
Een gebouw moet kunnen verwonderen, moet aanleiding geven om erover te vertellen. Er moet ‘iets’ in het ontwerp zitten dat zichtbaar maakt dat op een oorspronkelijke manier is nagedacht over hoe dit gebouw organisch aansluit bij zijn omgeving. Het moet een referentiepunt zijn, het moet aanleiding geven om te associëren, het moet zelf een verhaal vertellen. Dat is in ieder geval wat wij graag in een gebouw zien. En laten zien.

Vakmanskunst
Strikt genomen houden wij ons bezig met de kunst en wetenschap van het bouwen. Met het zien van de relevante oplossing voor een vraagstuk dat te maken heeft met ruimte, functionaliteit en esthetiek. Daarbij kijken we met respect naar oude ambachten en omarmen we traditie. Maar dan wel op zo’n manier dat het de innerlijke drang tot vernieuwing aanjaagt, verfrissing brengt in de ideevorming en het vertrekpunt is voor innovatie.

Verbindende bouwmeester
Een architect moet meer doen dan tekenen, hij moet van begin tot eind betrokken zijn, meebouwen. Met het soort besmettelijk enthousiasme dat ervoor zorgt dat ook de constructeur, aannemer of schrijnwerker zich herkent in de ambitie van een project, wordt ook iedereen eigenaar van het ontwerp. Door er samen de verdieping in te zoeken, worden grenzen verlegd. Door visie, ambitie en emotie te delen, wordt het ontwerp en de uitvoering ervan spannender gemaakt. Om uiteindelijk met meer waarde in het ontwerp commercieel sterker te bouwen.

Vindingrijk
Wij hechten aan onze eigen ambities en wensen. Maar die zijn niets waard als deze niet overeenkomen met de ambities en de (on)mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Het talent om hier volwassen mee om te gaan, op zo’n manier dat het hele project er beter van wordt, hebben we tot een onvervreemdbare vaardigheid ontwikkeld. Dat bedoelen we een stuk bescheidener dan het klinkt, niettemin vinden we het belangrijk genoeg om het zo te duiden. We ervaren hetzelfde als de beslissers met wie we aan tafel zitten: het kunnen inleven in de ander is een groot goed, het wederzijds daarnaar handelen en het inlevend vermogen omzetten in vindingrijkheid maakt je tot partners in een project.

Haute Architectuur vs Prêt-a-Entrer
We hebben een uitgesproken mening over ons vak. Dat kan ook niet anders, architectuur is mensenwerk en elk project waaraan we werken, maken we tot een persoonlijk project. Dat kan niet zonder zelfvertrouwen, overtuiging en geloof in principes. Zo zijn we van mening dat architectuur dienstbaar moet zijn, dienstbaar aan het belang van het gebouw. Dat is waarom we altijd op zoek gaan naar oplossingen die relevant zijn voor het gebouw, die de locatie beter maken. Het betekent ook dat we niet rigide denken over de verhouding tussen esthetiek en functionaliteit; voor de functionaliteit is er soms maar één oplossing, de esthetiek is breed en kent vele oplossingen, er is altijd ruimte. Het manoeuvreren met die ruimte, het vinden van de onverwachte maar relevante oplossing is de essentie van ons werk. Het creëert straatbeeld en landschappen die begrepen worden door de mensen voor wie dat alles een rol speelt in hun dagelijkse leven.